Hoeveel is de vergoeding voor een pruik?

Aanschaf via uw zorgverzekering is mogelijk.

Wanneer door enige oorzaak uw haar meer uitvalt dan normaal is of zich kale plekken voordoen, kunt u uw huisarts verzoeken een medische indicatie uit te schrijven voor een haarwerk. U komt dan in aanmerking voor een vergoeding van de aanschafkosten vanuit de basis-zorgverzekering. Voor het jaar 2023 was deze vergoeding
maximaal € 454,50 en voor 2024 is dat
€ 465,00.

Met de medische indicatie komt u naar een van onze verkooppunten, waar u een pruik of haarstuk uit de ruime collecties uitzoekt, of u vraagt een huisbezoek aan. Ons ervaren personeel helpt u zonodig bij uw model- en kleurkeuze en zal u instrueren over het gebruik en het onderhoud van het haarwerk. Ons bedrijf is contractueel verbonden met de landelijke zorgverzekeraars. Sommige verzekeraars eisen dat bij hen eerst een machtiging wordt aangevraagd voor een eerste verstrekking. Wij verzorgen desgewenst de aanvraag van deze machtiging voor u. Wij reserveren zonodig de door u gekozen pruik kosteloos voor u tot 6 weken. Alle basisverzekeringen vergoeden 1x per jaar tot de bovenstaande maximale vergoeding. 

Indien u een aanvullende verzekering heeft wordt vaak ook daaruit nog een deel van de kosten vergoed. Afhankelijk van de regels van uw verzekering moet u dit zelf declareren of moeten wij dat doen. In het laatste geval hoeft U dan alleen een eventueel nog resterend gedeelte bij de aanschaf te betalen. Wij verzorgen dan de volledige declaratie en financiële afwikkeling voor u. 

Nadat de eventuele machtiging is afgegeven kunt u uw haarwerk direct bij het verkooppunt ophalen, Als u een restitutie-polis hebt betaalt u de volledige aanschafprijs eerst zelf en declareert u deze daarna bij uw verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij betaalt de vergoeding aan u terug op uw bank of girorekening. Onze adviseuse helpt u zonodig bij het invullen van uw declaratieformulier.